Pracownia psychologii transportu

Wykonujemy badania psychologiczne w celu określenia braku lub istnienia przeciwwskazań do pracy na stanowisku objętym wymogiem badań psychologicznych. Dotyczą one: zawodowych kierowców (osób kierujących pojazdami służbowymi), taksówkarzy – w tym pracowników BOLT, UBER itp., motorniczych (kierujących tramwajami), operatorów maszyn budowlanych i drogowych (np. dźwigi, żurawie itp.), wózków widłowych i wykonujących pracę na wysokości.

Badania psychologiczne zleca lekarz medycyny pracy i podaje ich częstotliwość.

W naszym gabinecie współpracujemy z lekarzem okulistą, laryngologiem, psychiatrą oraz pracownią audiometryczną i laboratorium analitycznym.

Psycholog Gabriela Kocyłowska została w 2010 r. wpisana do rejestru psychologów upoważnionych do przeprowadzania badań psychologicznych i wydawania orzeczeń psychologicznych z zakresu psychologii transportu oraz w 2016 r. do badań na broń, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji, prowadzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

Badania pracowników ochrony (badania na broń)

Badania psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń to badania psychologiczne polegające na ocenie osobowości (z uwzględnieniem sytuacji trudnych), dojrzałości społecznej i emocjonalnej oraz poziomu umysłowego. Specjalista ocenia na ich podstawie zdolność do odpowiedzialnego posługiwania się bronią.

Badaniami objęci są nie tylko pracownicy ochrony, ale wszystkie osoby, które mają uprawnienia do jej posiadania lub posługujące się bronią. Są wśród nich strażnicy miejscy, straży marszałkowskiej, detektywi, leśnicy, inspektorzy transportu drogowego, osoby pracujące przy obrocie i produkcji wszelkich materiałów wybuchowych.

Badania kierowców i operatorów

W naszym gabinecie wykonujemy badania lekarskie i psychologiczne kierowców, instruktorów i egzaminatorów wszystkich kategorii. Obowiązek ich wykonania spoczywa na:

  • osobach ubiegających się o prawo jazdy kat. C, C+E, D, D+E (badania kwalifikacyjne),
  • osób przedłużających ważność ww. uprawnień,
  • instruktorach i egzaminatorach nauki jazdy kierowcach zawodowych (wszystkie kategorie prawa jazdy),
  • osobach kierujących pojazdami uprzywilejowanymi i taksówkami,
  • osobach przewożących wartości pieniężne,
  • kierowcach po zatrzymaniu prawa jazdy.

Badanie wykonywane w zakresie medycyny pracy wykonywane jest na podstawie skierowania od lekarza medycyny pracy lub od pracodawcy. Natomiast na badanie po utracie prawo jazdy kieruje je komenda Policji lub starosta.

Badania dla zawodowych kierowców, osób przedłużających uprawnienia w ramach kategorii prawa jazdy, kierujących pojazdem uprzywilejowanym lub przewożących wartości pieniężne, instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy i kierowcy taksówek są obowiązkowe co 5 lat (do 60. roku życia) lub co 30 miesięcy (po 60. roku życia).

Cena badań psychologicznych dla kierowców jest uregulowana Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 08.07.2014 r. –  wynosi 150 zł.