Badania z medycyny pracy

Wspólnie już od ponad 10 lat w Głogowie Małopolskim współpracujemy z licznymi pracodawcami z województwa podkarpackiego oraz z całej Polski z różnych branż. W naszym gabinecie w ramach medycyny pracy wykonujemy kompleksowe badania przy współpracy z neurologiem, okulistą, laryngologiem, psychologiem, psychiatrą jak również pracownią analityczną i audiometryczną.

W naszym gabinecie przyjmujemy wszystkich podlegających służbie medycyny pracy, czyli:

  • pracowników i kandydatów na pracowników (badania wstępne)
  • kierowców i kandydatów na kierowców – samochodów osobowych, ciężarowych i uprzywilejowanych, taxi, operatorów wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, drogowego i ciężkiego
  • kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
  • osoby ubiegające się o prawo do posiadania różnych rodzajów broni, zatrudnionych przy wyrobie materiałów wojskowych lub prowadzących działalność związaną z bronią

Badaniami obejmujemy również pracowników zatrudnionych w ramach PFRON (Polski Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). O tym, jak często wykonywane są badania profilaktyczne, decyduje stanowisko i wiek pracownika (zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi). Po badaniu profilaktycznym lekarz wydaje orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy albo o ich istnieniu.

Na badania kieruje pracodawca/podmiot zatrudniający i dana jednostka edukacyjna. To również te podmioty pokrywają koszt badań. Pracodawca ma prawo wykonać badania w godzinach pracy (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za ten czas).

Badania wysokościowe w Głogowie Małopolskim

W naszym gabinecie wykonujemy również specjalistyczne badania medycyny pracy, jakie są wymagane dla osób pracujących na wysokościach. Poza konsultacją lekarza medycyny pracy obejmują konsultacje okulistyczną, neurologiczną, psychologiczną i laryngologiczną oraz badania krwi. Dopiero po ich przebyciu lekarz medycyny pracy wydaje opinię.

Dla kogo badania wysokościowe?

W Polsce za pracę na wysokości uważa się już pracę 1 m od podłoża. Kluczowy dla pracy na wysokości jest wzrok – w Polsce niedopuszczalne jest noszenie okularów, pracownik z ewentualną wadą musi wiec móc nosić soczewki kontaktowe. Pracownik wysokościowy musi widzieć na oba oczy i mieć prawidłową ruchomość gałek ocznych. Od pracowników wysokościowych wymagane jest również prawidłowe widzenie barw.

Nowość – okulary Enchroma dla osób niewidzących (dobrze) kolorów

Nie tylko naszym pacjentom, ale ich rodzinom i znajomym, stwarzamy wyjatkową w regionie okazję do sprawdzenia, czy prawidłowo widzą kolory. Odpowiedź na to dają okulary amerykańskiej firmy Enchroma. Daltonistom i osobom mającym problem z dostrzeganiem barw mogą one znacznie zmienić sposób postrzegania świata. Okulary Enchroma wyposażone są w soczewki, które zmieniają sposób, w jaki oczy reagują na światło, i umożliwiają zauważenie nieznanych wcześniej barw. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!